Chuyên mục
Blog

Làm thế nào để hợp nhất hai trang facebook

Bạn có 2 trang facebook, có nội dung giống nhau và muốn hợp nhất để dễ quản lý. Nhưng lại chưa biêt cách làm thế nào để hợp nhất hai trang facebook. Hãy đọc bài viết sau của mình để biết cách hợp nhất. Trong trường hợp không hợp nhất được thì hãy liên hệ tổng đài facebook để được trợ giúp.

Làm cách nào để hợp nhất hai trang facebook?

Nếu bạn có hai trang facebook cùng nội dung, bạn có thể hợp nhất các trang nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Bạn là quản trị viên của cả 2 trang
  • Các trang của bạn có cùng tên và cùng thể hiện một nội dung
  • Các trang của bạn có cùng địa chỉ, nếu các trang đó có vị trí thực.

Trước khi hợp nhất trang các bạn phải đảm bảo các chiến dịch đang chạy đều dừng; nếu không trang của bạn có thể bị xóa.

Cách hợp nhất trang:

  1. Truy cập vào trang : facebook.com/pages/merge
  2. Chọn 2 trang mà bạn muốn hợp nhất và nhấp vào Tiếp tục
  3. Nhấp vào Yêu cầu hợp nhất

Trong trường hợp bạn không thể hợp nhất các trang thì có thể các trang không đủ điều kiện để hợp nhất.

Nếu các trang của bạn có thể hợp nhất, những người thích trang và lượt check in sẽ được hợp làm một. Tuy nhiên, bài viết, ảnh, bài đánh giá, kết quả bảng xếp hạng và tên người dùng sẽ bị xóa khỏi trang mà bạn hợp nhất. Trang bạn muốn giữ sẽ không có gì thay đổi ngoại trừ việc thêm những người thích trang và lượt check in hợp nhất từ trang kia. Trang bạn không muốn giữ xe bị gỡ khỏi facebook và việc hợp nhất này không thể hủy.